Forældre

Forældrerollen

At være forældre på friskolen betyder, at man er engageret i livet på skolen. Oksbøl Friskole er familiens skole. Heri ligger en gensidig forpligtelse. Skolen kan kun eksistere, hvis forældrene deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, rengøring, vedligeholdelse af bygninger, støttearrangementer, udvalgsarbejde, forældremøder og – ikke mindst – i dialogen med lærerne om opdragelse og undervisning. Det skaber en helhed i hverdagen omkring børnene.

882175_569102773255140_6536742695645993038_o (1)

Forældreopgaven

Rengøringslørdage
Forældrerengøringen er den del af forældresamarbejdet omkring friskolen, der medvirker til, at vi kan køre vores skole for en rimelig forældrebetaling.

Derudover har forældresamarbejdet den store fordel, at forældrene kommer i kontakt med hinanden, hvilket vi mener giver et bedre sammenhold. Vi mener også, at et godt sammenhold er en væsentlig forudsætning for en god skole.

Børn er meget velkomne, pasning er forældrenes ansvar.

Hvert rengøringshold har en rengøringskoordinator, og der er mødepligt.

Arbejdslørdage

Alle forældre forpligter sig til èn gang årligt at stille op til en arbejdsdag. Dette kan indeholde arbejdsopgaver som at male, gartnerarbejde, oprydning, sætte legeplads i stand m.m. Bygningsudvalget arrangerer disse dage samt indkalder forældrene.

Dagens varighed er cirka 6 timer, undervejs er der fællesspisning, for også det sociale aspekt er vigtigt.

Derfor skal alle forældre på Oksbøl friskole deltage i forældrerengøringen. Hver familie har 3 rengøringslørdage på et skoleår – uanset antal børn. Mindst én voksen fra hvert hjem skal deltage.

Skole/hjem-samarbejde

Forældremøder/-samtaler

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er altafgørende for barnets skolegang. Det er en selvfølge at have stor åbenhed lærer og hjem imellem. Hvert år holder vi to forældremøder og to forældrekonsultationer.

Pædagogiske dage
Èn gang årligt har lærerne to pædagogiske dage, hvor de tager ud af huset. På disse dage er det forældrene, der tager sig af børnene. Forældrene planlægger indholdet alene eller i samarbejde med andre forældre eller lærerne. Programmet kan variere fra almindelig undervisning, film, fortælling, ekstra idræt og leg, til ture ud af huset mm.

Fællesspisning
Flere gange om året har vi fællesspisning på skolen. Forældrene laver maden, og eleverne sidder i familiegrupper (èn elev fra hvert klassetrin) og spiser. Det styrker fællesskabet, maden er sund, og almen dannelse handler også om at sidde ved et bord sammen på tværs af årgange.