Værdier

Oksbøl Friskole bygger på det Grundtvig/Koldske menneskesyn…

 • og lægger derfor vægt på såvel indlæring som et rigt barneliv
 • ligeværdighed, tolerance, fantasi og glæde ved arbejdet er vigtige elementer i det daglige samvær.
 • ved at forstå sig selv som en del af et fællesskab bibringes barnet fremtidshåb og ansvarlighed for eget liv – dermed fremmes selvfølelsen og lysten til at lære.
 • vi betragter forældrenes opdragelse og skolens undervisning som hinandens forudsætninger

Oksbøl Friskole er en børneskole…

 • hvor vi tilstræber, at børnene trives godt, er glade, kender hinanden på tværs af klasserne og deltager aktivt i skolens demokratiske fællesskab.
 • hvor forældrene er aktive, hjælper til med nogle praktiske opgaver på skolen og er indstillede på en god dialog om opdragelse og undervisning

Formål med undervisningen…

 • lever op til lovgivningen og står mål med hvad der i almindelighed kræves i folkeskolen
 • skal tilpasses til børnenes måde at være på, og derfor er leg, sang, fortælling, fantasi og børnenes legende, eksperimenterende forskning vigtige elementer
 • bevirker, at børnene fastholder deres naturlige legelyst, deres interesse, deres spontanitet, og deres nysgerrighed
 • sikrer at børnene får en optimal faglig udvikling
 • byder børnene oplevelser og udfordringer som udvikler dem som hele mennesker, og styrker deres følelse af selvværd
 • får børnene til at øve sig i at være sammen med andre
 • tager udgangspunkt i børnenes forskellighed, og kravene tager hensyn til den enkeltes potentialer

Udover en faglig udvikling vægter vi, at børnene lærer…

 • at turde stå frem med en egen mening og lytte til andres meninger
 • at forstå og begå sig i demokratiske forhold
 • at være troværdige og til at stole på
 • at være gode kammerater og samarbejdspartnere
 • at tage initiativ, arbejde selvstændigt og tage et ansvar
 • at have respekt for naturen og kende vores ansvar for miljøet
 • at forstå den danske kultur, det danske samfund og kristendommen som det bærende værdigrundlag
 • at udvikle en viden om og en tolerance for forskellige folkeslag i  vores moderne samfund