Personale

Med 13 kompetente og yderst engagerede lærere, 1 synlig og deltagende leder, 4 nærværende SFO-voksne, 1 stk. fleksibel sekretær, 2 alsidige pedeller og 1 grundig rengøringsassistent får vi hjulene til at dreje på Oksbøl Friskole.

solveig

Solveig V. Olsen

 • Skoleleder
 • Idræt
 • Samfundsfag
 • Valgfag

Solveig (SV) er skolens spydspids, og har stor berøring med alle klasser.

Charlotte Fynholt Erhardsen

 • Matematik
 • Dansk
 • P-fag
 • Fortælling
 • Valgfag

Charlotte (CE) er klasselærer i 2. årgang (Pink hold) og matematikvejleder. Hun er også skolens tillidsrepræsentant.

charlotte
birgitte

Birgitte Werth

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Støtte

Birgitte (BW) er klasselærer for 1. årgang (Koral hold) og fungerer også som skolens læsevejleder.

Malene Kraag Holm

 • Dansk
 • Tysk
 • Matematik
 • P-fag
 • Valgfag
 • Støtte

Malene (ML) er klasselærer for 5. årgang (Rødt hold).

malene
lasse

Lasse Heesche

 • Dansk
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Fortælling
 • Geografi
 • Valgfag

Lasse (LH) er klasselærer for 7. årgang (Orange hold) og er også med i skolens IT-vejlederteam.

Hanne Thomsen

 • Dansk
 • Engelsk
 • Kristendom
 • Idræt
 • Matematik
 • Valgfag

Hanne (HT) er klasselærer for 8.  0g 9. årgang (Blå/violet hold).

hanne
Kisser

Kisser Frydendal

 • Natur-/Teknik
 • Engelsk
 • Støtte
 • Grundfag

Kisser (KF) er børnehaveklasseleder  (Himmelblåt hold).

Henriette Krogh

 • Dansk
 • Matematik
 • P-fag

Henriette (HK) er klasselærer for 1. årgang (Mint hold) og skolens souschef.

henriette
søren

Søren Hansen

 • Matematik
 • Natur-/Teknik
 • Idræt
 • Fysik
 • Svømning
 • Valgfag

Søren (SH) er hovedsageligt naturfagslærer.

Mia Søltoft Kjeldssen

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fortælling
 • Historie
 • Svømning
 • Støtte

Mia (MS) er klasselærer for 6. årgang (Grønt hold) og er også med i skolens IT-vejlederteam.

mia
foto_er_på_vej

Carsten Damsgaard

 • Biologi
 • Natur og teknik
 • Fysik
 • Støttelærer
 • P-fag & V-fag

Carsten er en del af naturfagsgruppen, desuden underviser han i outdoor-fag.

Kristina Thy

Kristina (KT) er lærervikar og medarbejder i skolens SFO

Kristina
UllaTønderKjærgaard

Ulla Tønder Kjærgaard

 • Dansk
 • Musik
 • Idræt
 • Motorik

Ulla (UT) er klasselærer på 3. årgang (Solgul hold)

Inger Tybjerg Meier

 • Dansk
 • Musik
 • Fortælling
 • Valgfag

Inger (IT) er klasselærer er på 4. årgang (Lilla hold)

IngerTybjergMeier
Susanne

Susanne Møller

 • Sekretær

Susanne (SM) er skolens uundværlige blæksprutte, der tager sig at såvel administrative som alle mulige andre opgaver i en travl skolehverdag.