Unikt læringsmiljø

Undervisningens struktur

Skolen er delt op i tre grupper: Yngste- mellem- og ældstegruppen. Undervisningen kan foregå samlæst, niveaudelt og klassedelt. Eleverne vil opleve, at de bliver udfordret på det niveau, de er på, uanset alder.
På flere hold er der to-lærerdækning, hvilket gør, at der er flere øjne på eleverne – til at se deres ressourcer – samt finde forskellige vinkler på udfordringerne i undervisningen og på gruppens trivsel.

Lærings-stile/metoder
Vi ved, at børn og unge har forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på. Derfor er det vigtigt for os at understøtte den enkeltes læring og udvikling og dermed sikre, at eleverne kan være aktive, undersøgende og eksperimenterende.
Vi gør brug af differentierede og mangfoldige indsatser og fællesskaber – idet “noget forskelligt” giver alle lige muligheder.
Vi skal “lære for livet” – derfor er det vigtig at afdække, hvordan man lærer – læringsstile, forventningsbaseret undervisning og cooperative learning er et bidrag til den viden.

Læseplaner
Der bliver udarbejdet læseplaner i alle fag, således at vi sikrer os, at eleverne gennem de 3 år, de er i en gruppe, kommer omkring alle relevante emner og faglige aktiviteter. Det er vigtigt at sikre, at alle elever i grupperne bliver fagligt udfordret – uanset niveau og årgang.
Slutmålet for 9. klasses eleverne er at gå op til de afsluttende prøver.

we

Dagligdagen

Frikvarterer
Eleverne har hver dag to store frikvarterer à en halv time. De yngste elever skal ud, de ældste bestemmer selv. Gymnastiksalen indgår i en turnusordning, så de større elever kan spille bold her.

Fødselsdage
Der opfordres til, at man ved de respektive klassers forældremøder aftaler et gavebeløb. Det er normen på skolen, at man ikke ”plukker”, men enten vælger at holde børnefødselsdag klassevis eller drenge/piger. At blive valgt fra kan sætte dybe spor hos et barn og tænk, hvis det var dit barn, der blev valgt fra!

Indesko
Alle børnene har et par indesko på skolen. Det kan være klipklappere, pusser, gymnastiksko m.m. Vi skifter sko, fordi det giver betydelig mindre rengøring. I de yngste børns indesko bedes forældre skrive navne.

Lektier
Lektier er en naturlig del af skole/hjem-samarbejdet. Lektier er de krav en lærer konkret stiller, som en forudsætning for at en bestemt undervisning kan foregå.
Hjemmearbejde er individuelle opgaver for at tilgodese den enkelte elevs behov og læring.
Ved forældremøder og skole/hjem- samtaler vil forældre blive informeret om deres rolle, så skolen og hjemmets forventninger kan koordineres, og det gode samarbejde kan etableres. Der er obligatorisk lektiecafè på to gange en halv time.

Antimobbestrategi
På skolen arbejder vi med mange initiativer for at forbedre og styrke elevernes trivsel og derved minimere risikoen for mobning. Alle – både forældre, lærere og elever – har et medansvar for dette på skolen. Vi vil mindske mobning mest muligt og arbejde for en mobbefri skole. Ingen form for mobning kan derfor tolereres, og vi tager alle tilfælde af mobning alvorligt.

Trivsel er, når man befinder sig i et miljø, præget af gensidig respekt, tryghed, interesse og glæde. Eleverne skal opleve et godt miljø for udvikling og læring. Trivsel er ikke statisk, men en proces, der til stadighed er i bevægelse.

Læs vores antimobbestrategi her:

Antimobbestrategi.pdf

Mobiltelefon
Hvis der er behov for at medbringe en mobiltelefon i skole, må man gerne det. Telefonen skal være i tasken og være slukket i timerne, den kan bruges ”fornuftigt” før og efter skoletid. Overskridelse kan medføre inddragelse.

Elevråd
Oksbøl Friskole er en børneskole, hvor vi tilstræber, at børnene trives godt, er glade, kender hinanden på tværs af klasserne og deltager aktivt i skolens demokratiske fællesskab. Derfor har vi et elevråd, hvor eleverne ”prøver kræfter med” demokratiet. Elevrådet består af to elever fra hver klasse fra 4. klasse og opefter og skolelederen.

Elevrengøring
Èn gang om ugen gør elever fra 4. klasse og opefter rent på skolen.
Mens de yngste elever leger i gymnastiksalen eller ude har alle andre en rengøringsopgave på skolen. Der støvsuges, ryddes op, vaskes gulve, tømmes skraldespande, samles affald omkring skolen mm.

Fagplaner

På Oksbøl Friskole ønsker vi at have mindst samme faglige slutmål som Folkeskolen. Vi følger fælles mål fra folkeskolen og henviser til uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal

hb9