Evalueringskultur

  • Evalueringsperioden kan forløbe over et eller flere år.
  • Der udvælges, efter debat i pædagogisk råd, to–tre fokuspunkter. Dette sker i foråret evt. i forbindelse med den generelle årsplanlægning eller på de pædagogiske dage. Her diskuteres årets undervisning vedr. indhold, metode, mål m.m.
  • Bestyrelsen peger ligeledes på eventuelle fokusområder og i samråd med pæd. råd besluttes næste års valg af fokuspunkter – senest maj.
  • Der udvælges 2-3 lærere til at varetage hvert fokuspunkt. De skal i samarbejde med skoleleder og evt. bestyrelse lave en udviklingsplan for det pågældende område.
  • Der evalueres efter smtte-modellen.
  • Modellen tages op 2-3 gange årligt og anvendes derved dynamisk i en løbende opfølgning.
  • Ledelsen er ansvarlig, at de valgte fokuspunkter over en årrække er dækkende for skolens værdigrundlag og samlede undervisning.

Årsevalueringer