Info

Støtteforening

Vi har Danmarks bedste støtteforening!
Oksbøl Friskoles Støtteforening blev stiftet den 11. marts 1991 med det formål at støtte Oksbøl Friskole såvel ”i ånd” som økonomisk. Enhver, der vil arbejde med på Friskolens idégrundlag, kan blive medlem.
Støtteforeningens støtte er både til friskolens daglige drift og ekstraordinære ønsker.

F.eks. har Støtteforeningen givet Friskolen en skolebus.  Skolen fik et stort beløb til indretningen af Multirummet. Endvidere har den doneret bærbare pc-ère, musikinstrumenter, lyd- og lysanlæg,kamera, stole og skolemøbler samt mange andre ting. Støtteforeningen arrangerer julemarked, pedaltræf, sønderjysk kaffebord, lottospil og loppemarked. Et virkeligt aktiv for vores skole.

Gennem årene har støtteforeningen bidraget med gaver for mere end 4 mill. kroner.

www.of-stoetten.dk
facebook

Bestyrelsen

Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for skolens drift. Skolens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen udstikker de nærmere regler for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen ansætter en skoleleder og uddelegerer det pædagogiske ansvar til samme. I samarbejde med skolelederen udstikker bestyrelsen retningslinjer for skolen.

Undervisningsministeriet følger også friskolerne ”på afstand” og udsender løbende vejledninger til bestyrelse og skoleleder.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Bestyrelsesudvalg: økonomi, bygnings- og legeplads, udemiljø, arbejdslørdage, skoleudvikling- PR, ansættelsesudvalg, IT, SFO og fondsudvalg.

Øverst:

Vagn Erik Hvid, Jens Peter Christiansen (formand), Marianne von Qualen, Louise Dische (suppleant)

Nederst:

Marianne Blom (sekretær), Lisbeth Bøgelund Hertel (næstformand), Timo Missfeld, Majbritt Kristensen (kasserer).