Fripladstilskud

Ansøgning om fripladstilskud til skolepenge og SFO finder sted i august måned hvert år, hvor skemaer kan rekvireres ved vores sekretær til udfyldelse og aflevering 1. september. Derefter modtager vi fra Fordelingssekretariatet besked i slutningen af december måned, om fordelingen af pengene til de elever/familier, der kommer i betragtning. Tilskuddet udbetales
herefter.
Det drejer sig om tilskud til nedbringelse af skolepenge og betaling af SFO, som I kan søge, hvis I er berettigede til at modtage tilskud.

Indtægtsgrænserne er:

  • Hvis man har et barn på skolen, må man i 2015 ikke have tjent mere end kr. 328.961,00.
  • Hvis man har to børn på skolen, må man i 2015 ikke have tjent mere end kr. 342.319,00.
  • Hvis man har tre børn på skolen, må man i 2015 ikke have tjent mere end kr. 355.680,00.

Som det fremgår af skemaet vil indkomstoplysninger m.v. blive hentet direkte hos CPR og SKAT.

På ansøgningsskemaet er det vigtigt at huske følgende:
Kun biologiske forældre/adoptivforældre skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes friplads, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.

Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl, skal begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet.

Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles folkeregister-adresse eller bopæl, skal ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives af:

  • Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller
  • Den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregistret, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.

Det vil med andre ord sige, at hvis forældrene har fælles forældremyndighed, er begge forældres underskrift kun nødvendig, hvis forældrene bor sammen eller er gift med hinanden.

Ansøgninger skal gives/sendes til kontoret senest tirsdag den 1. september 2016.