SFO

Åbningstider

Vi har en super god SFO. Alle elever fra børnehaveklassen til og med 3. årgang har mulighed for at gå i SFO.

Pris:
Pr. barn 700,- kr. pr. måned.
Andet barn 550,- kr. pr. måned.
Der er mulighed for at søge fripladstilskud.

SFO’en er åben i tidsrummet fra kl. 6.15 – 7.45, og igen fra skoletids ophør og til kl. 16.45.
Fredag lukkes 16.00

Sygdom skal meldes til Myretuen på tlf. 74 45 21 89 inden kl. 7.45.

SFO

Overordnede mål

Overordnede mål for Skolefritidsordningen…

 • At udvikle børnene til selvstændige, tilfredse medansvarlige kammerater.
 • At give børnene en positiv fritid og et rigt børneliv.
 • At give plads til forskellighed.
 • At styrke det enkelte barns selvværd.
 • At få et godt forældresamarbejde.

I Myretuen sker dette ved…

 • At give børnene trygge rammer (faste voksne, faste spisetider, faste regler).
 • At børnene har et fristed, hvor de selv kan vælge mellem lege og aktiviteter.
 • At det enkelte barn har mulighed for at blive set, snakket med og lyttet til.
 • At give dem nogle gode ”jeg kan” oplevelser.
 • At give børnene gode oplevelser og udfordrende aktiviteter.
 • At de voksne er venlige, ansvarlige, holder deres aftaler og respekterer både børns og voksnes forskelligheder.

Hverdagen i Myretuen

Der er morgenpasning fra 6.15 til 7.45, hvor vi hygger, spiller spil og læser historie. Turbussen afhenter børnene mellem 6.15 og 7.50.

Når børnene kommer fra skole er vores café åben og børnene kan frit gå ned for at spise indtil kl.14.00 – 14.30.

Der er mulighed for leg ude eller inde efter eget ønske. Børnene kan bygge huler, cykle, lege i puderummet, lege med Lego, tegne og meget mere.

Der tilbydes også kreative aktiviteter, lige fra tegne/male aktiviteter til træ og pileflet.

Der bliver arrangeret kortere gå eller busture, hvor vi først er tilbage klokken 14.30. Er det længere ture vil der blive givet besked til hjemmene.

Turbussen kører kl. 14.30. Herefter bliver børnene løbende afhentet indtil klokken 16.45, hvor vi siger ”tak for i dag”.

cam00115

Fysiske rammer

IMG_1841

Vi har vores egne lokaler.

I kælderetagen er der garderobe for de yngste elever. Et tumle- og lego-rum, et film/Wii- legerum.

I stueetagen er der møde/caferum, kreativt rum, dukkehjørne, abegrotte m.m.

Vi har også mulighed for at benytte gymnastiksalen, naturhytten med bålsted og andre faglokaler på skolen.

Personale SFO